رو عنوان : رئیس شورای اسلامی استان خراسان رضوی در دیدار با رئیس کتاخانه های عمومی استان
عنوان : 14شهر استان كتابخانه عمومی ندارد.
زير عنوان : گزارش دکتر امیرشهلا به مردم خوب خراسان
تاريخ :
 ۷۷۵/۰۷/۲۱ 
ساعت : ۲۰:۴۱:۳
✅ گزارش به مردم استان(٤) 🔸 مردم خوب خراسان! سلام تصور این که در استان ما، ۱۴شهر، کتابخانه عمومی ندارند، آزاردهنده است. تصور این که در استان ما، روستاهایی با بیش از ۵هزارنفر سکنه وجود دارد که کتابخانه سیّار هم به آن ها نمی رود، چه رسد به کتابخانه عمومی، زجر آور است. تصور این که در آخرین رتبه بندی استان ها، استان ما در مقایسه با استان های دیگر، رتبه ۲۸ را از حیث کتابخانه های عمومی دارد، خجالت آور است. در خراسان رضوی، ۱۱۷کتابخانه نهادی، ۲کتابخانه سیّار، ۸۰کتابخانه مشارکتی و ۴کتابخانه مستقل داریم. مدیریت این ها با انجمن کتابخانه های عمومی استان است و منابع درآمدی اش، اول، کمک های دولت در بودجه های سنواتی است که متاسفانه نه براساس آمایش سرزمینی، بلکه براساس تعداد کتابخانه های دایر تخصیص داده می شود و به همین خاطر، سر استان ما، علی رغم گستردگی و جمعیت بالایش، هرسال کلاه می رود و دوم، نیم درصد درآمدهای شهرداری هر شهر برای همان شهر که شهرداری ها وفق ماده۶قانون، پانزدهم هر ماه موظف به واریزش به حساب انجمن شهر هستند تا در پایان هرسال مالی، پس از تفریغ بودجه، به نهاد کتابخانه ها پرداخت شود. اين الزام در رديف٣ بند مربوط به ضوابط درآمدي و هزينه كرد شهرداري ها در بودجه سال١٣٩٧ نيز به تصريح آمده است، لكن نهاد كتابخانه هاي استان از اين حيث سخت در تنگنا است. در مشهد اين مبلغ از سال١٣٨٣تا١٣٩٢ در حدود ٤٤ميلياردتومان شده است و چون شهرداري مبادرت به واريز آن نكرده بود، در سال١٣٩٣، وزارت اقتصاد، طبق ماده٦٤ قانون تنظيم بخشي از مقررات شهرداري ها كه به دولت اجازه مي دهد در صورت عدم پرداخت اين سهم، مستقيما از محل مطالبات شهرداري ها اين وجوه را برداشت كند، مبلغ ١٨ميليارد از حساب شهرداري كسر و به نهاد پرداخت مي شود كه البته با توجه به وضعيت مالي شهرداري و با وساطت آقاي استاندار، هشت ميليارد از اين رقم مسترد مي شود. با اين حال، هنوز الباقي رقم مذكور پرداخت نشده و مطالبات سال١٣٩٦ نهاد كتابخانه هاي عمومي، تمام و كمال مانده است. l1l.ir/3m00 چند روز قبل(١٣٩٦/١٠/١٢) آقاي اكبري، مديركل نهاد به ديدن ام آمد و گزارش مبسوطي از وضعيت كتابخانه هاي استان ارايه داد. اين طور به ذهن ام رسيد كه در جلسه اي با معاون مالي آقاي شهردار، اين موضوع را به بحث بگذاريم. از يك طرف، اوضاع مالي شهرداري ها، به هيچ وجه، توان پرداخت چنين اعداد و ارقامي را ندارد و از ديگر سو، نمي شود از كنار سرانه مطالعه در استان، بي خيال و سر سري گذشت. به نظرم نمايندگان محترم استان در مجلس شوراي اسلامي هم بايد پاي كار بيايند. اساس تخصيص منابع ملي در موضوع كتابخانه ها، ناعادلانه است و روز به روز شكاف بين ما و استان هاي برخوردار را بيشتر مي كند. بودجه بايد برمبناي مساحت، تعداد شهرها و روستاها و جمعيت استان توزيع شود وگرنه نتيجه اين مي شود كه ما در مشهد ١٠٠كتابخانه كم داريم و همين حالا در استان بوشهر، ٢٠٠كتابخانه روستايي درحال ساخت است.


بازگشت           چاپ چاپ      ارسال به دوستان ارسال به دوستان    
 

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8