رو عنوان : سعید برزوئی رئیس شورای اسلامی استان خراسان رضوی در همایش شورائیان بخش مرکزی مشهد عنوان کرد:
عنوان : بخش مركزی مشهد با وسعت و گستردگی زیاد فقط با مسئولیت بخشدار اداره می شود.
تاريخ :
 ۷۷۶/۱۱/۲۱ 
ساعت : ۹:۱۱:۱۸
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی استان خراسان رضوی سعید برزوئی رئیس شورای اسلامی استان در گردهمایی اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا بخش مرکزی شهرستان مشهد که روز پنج شنبه 12 اردیبهشت ماه با حضور فرماندار این شهرستان و نمایندگان مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی بخشدار و دهیاران و اعضای شورای اسلامی برگزار شد، اظهار کرد:

مشکل عمده استان خراسان رضوی که مانع توسعه ۀن است گستردگی و بزرگی آن است.

وی افزود: بخش مرکزی مشهدبابیش از ۲۳۰هزارنفرجمعیت از برخی از مراکز استانی ما پرجمعیت تراست و تنها با یک مدیر که بخشدار باشد اداره می شود که این باعث کندی توسعه این منطقه شده است.


بازگشت           چاپ چاپ      ارسال به دوستان ارسال به دوستان    
 

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8