رو عنوان : مهدی راه چمنی نماینده مردم جغتای در شورای اسلامی استان عنوان کرد:
عنوان : تشریح مشكلات شورای اسلامی روستا و دهیاریها توسط سخنگوی شورای اسلامی استان
تاريخ :
 ۷۷۶/۱۱/۱۵ 
ساعت : ۸:۴۱:۴۹
ه گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی استان خراسان رضوی در چهاردهمین جلسه عمومی شورای اسلامی استان خراسان رضوی که روز پنجشنبه پنجم اردیبهشت ماه در محل تالار شورای اسلامی برگزار شد مهدی راه چمنی نماینده مردم جغتای در شورای اسلامی استان عنوان کرد:
باتوجه به اینکه فقط تعداد 6 نفر از اعضای شورای استان ازمنتخبین روستاها هستند و مابقی اعضا منتخبین شورای شهرها می باشند و مشکلات شهرها راتشریح کرده اند اجازه میخوام من بیشتر درمورد شوراهای روستایی و دهیاریها مشکلات رو مطرح کنم.
۱ باتوجه به اینکه حق الجلسات شورای روستاها،بخش وشهرستان در ابتدای شروع بکارشوراهادر هیئت محترم وزیران به تصویب رسیده  اما متاسفانه تاکنون هیچ ترتیب اثری به آن داده نشده است که این مبلغ دربرابر هزینه های شخصی که توسط این عزیزان میشود،بسیارناچیز میباشدهدف احقاق حق مسلم این بزرگواران میباشد.
۲.باتوجه به اینکه دهیاران بعنوان مدیربحران درروستاها می باشند وازطرفی کاردرساعت اداری چه تمام وقت وچه پاره وقت فقط برای تعیین میزان حقوق این قشرواقعا مظلوم میباشدوگرنه کاردرروستا شبانه روزیست وبرای اهالی روستا ساعت اداری مفهومی ندارد ،لذا تقاضای افزایش حقوق دهیاران تمام وقت وپاره وقت رادارم.
۳.برای واگذاری خدمات آب وبرق وگاز وتلفن قبلا با یک معرفی نامه بسادگی وبراحتی روستائیان به اداره مربوطه مراجعه میکرد،درحالی که بادستورالعمل استانداری محترم به کلی دهیاری نادیده گرفته شده وکلیه استعلامات به بنیادمسکن محترم سپرده شده است که باتوجه به اینکه دهیاری متولی صدورپروانه ساختمان ومسول رسیدگی به تخلفات ساخت وسازدرروستا میباشدلذابنیادمسکن یابایدازدهیاری استعلام نماید،که معمولا اتفاق نمی افتد ویامعرفی انشعاب غیردائم برای مراجعین روستایی به ادارات مربوطه صادر می شود،که بعداز ۱۵ ماه میبایست ازابتدااقدامات خودراشروع نمایدودر صورت عدم تکمیل مواردقانونی انشعاب غیردائم نیزلغوخواهدشد.
۴.کمک به سالن های ورزشی نیمه تمام دراستان که چندمنظوره ساخته شده اندودرمواقع بحران این سالن ها دراختیارستادبحران خواهدبود.
۵.اختصاص یکدستگاه تریلی یدک کش جهت حمل ماشین آلات سنگین مثل بلدوزربرای  دوشهرستان جغتای وجوین که درمواقع بحران به سهولت حمل ونقل این ماشین آلات انجام شود.
.۶ کمک به ساخت وتکمیل استخرهای شنای سرپوشیده شهرجغتای وروستای خداشاه
۷۰جهت جلوگیری ازخسارات سیل به منازل واراضی کشاورزی بااحداث آب بنددرمسیل ها وکمک وتقویت آب سفره های زیرزمینی میگردد که بحران اصلی آینده این شهرستان واستان خراسان رضوی کمبودآب وکیفیت آب میباشد.
۸.باتوجه به اختصاص سوخت ماشین آلات کشاورزی برمبنای سطح زیرکشت این امرموجب بروزمشکلات زیادی درحوزه ماشین آلات گردیده که درتولیدمحصولات کشاورزی وباغی نیز تاثیرمستقیم گذاشته وکاهش چشمگیری درتولید بدنبال خواهدداشت.که این نوع سهمیه بندی سوخت باافزایش وراندمان مکانیزاسیون کشاورزی منافات داردوغیرقابل قبول میباشد.
۹.رفع مشکل زیرساخت های تلفن ثابت دراین شهرستان که واقعا موجب نارضایتی کل شهرستان گردیده ووهرروزدریغ ازدیروز ووعده های بی اساس مسولین محترم مخابرات.
پاسخ آقای مهندس سراجی معاونت محترم دفترشوراهای استانداری
درخصوص واگذاری اختیارات دهیاریها به بنیادمسکن بااعتراض قبلی شما تغییراتی درفرمهای جدیدبوجودآمدواختیارات دهیاری لحاظ گردید،درموردحق شرکت درجلسات شوراهای روستا مقرر گردیددربودجه ۹۸ توسط دهیاری ها لحاظ وتوسط شوراهاتصویب شودودرموردشوراهای بخش وشهرستان هم اقداماتی دردست انجام می باشد.
توافق نامه ای بااداره ورزش وجوانان ووزارت کشورانجام شده تا به این سالن های ورزشی نیمه تمام کمک شود.
ومابقی خواسته ها ازطریق استانداری پیگیری خواهدشد.


بازگشت           چاپ چاپ      ارسال به دوستان ارسال به دوستان    
 

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8